Narcolepsie "een zeldzame neurologische slaapstoornis"


Narcolepsie is vooral bekend vanwege zijn onbedwingbare slaap aanvallen overdag. Hierdoor wordt vaak gedacht dat mensen met narcolepsie te pas en te onpas in slaap vallen en altijd moe zijn. Maar uit de praktijk blijkt dat dit een te simpele voorstelling is van deze complexe stoornis. Ten eerste bestaat de narcolepsie patiënt niet. De mate waarin men de slaap aanvallen onder controle heeft en de frequentie waarin ze voorkomen verschilt per persoon en is afhankelijk van allerlei factoren. Daarbij heeft de slaapstoornis nog meer, vaak minder bekende symptomen, die verstrekkende gevolgen hebben voor degene met de stoornis.

Narcolepsie komt gemiddeld bij 4 tot 6 personen op de 10.000 personen voor. Dit betekend dat er in Nederland tussen de circa 7.000 en 10.000 personen met narcolepsie zijn. Echter zijn er slechts 1.000 personen in Nederland waarbij narcolepsie is vastgesteld. Dit duidt tevens op een van de uitdagingen. Narcolepsie wordt vaak niet onderkend. Veel artsen weten er te weinig van af en herkennen dan ook de symptomen niet goed genoeg. Narcolepsie kwam aanvankelijk alleen voor bij volwassenen, de laatste tijd zijn er ook steeds meer kinderen en zelfs baby’s met deze slaapstoornis.

In de praktijk komt het erop neer dat veel mensen vanaf het begin dat ze symptomen van narcolepsie ervaren, zo'n 6 tot 9 jaar bezig zijn met het verkrijgen van een diagnose. In de tussen tijd is men constant bezig met de zoektocht naar wat er mis kan zijn. Meer bekendheid geven aan narcolepsie zal er in ieder geval toe leiden dat mensen eerder erachter komen wat er met ze aan de hand is. Hoe eerder men dit weet, hoe minder men in ongerustheid hoeft te zitten en gefrustreerd raakt. Er kan dan sneller worden gestart met leefstijl en dieet aanpassingen.

Ga naar boven